PolanieOnLine:Administrowanie

Z PolanieOnLine
Skocz do: nawigacja, szukaj


Osoba, która prowadzi serwer POL, może administrować niektórymi użytkownikami. Administratorzy mają specjalne zdolności, które pomagają im upewnić się, że wszyscy grają fair. Umiejętności są również przydatne dla programistów, którzy chcą przetestować swój kod bez konieczności tracenia czasu na granie.

Jeśli uruchamiasz serwer, możesz nadać graczom prawa administratora, dodając ich nazwy do pliku data/conf/admins.txt, który znajduje się w katalogu serwera. Plik tekstowy powinien zawierać jedną nazwę w wierszu. Gdy masz pierwszego administratora, może użyć /adminlevel, aby przyznać prawa innym graczom.

Jeśli chcesz pomóc utrzymać poczucie wspólnoty, ale nie angażować się w szczegółowe badania problemów, zobacz PolanieOnLine Rola Wsparcia.


Wsparcie

/support [wiadomość]
Wszyscy gracze i admin mogą użyć tego polecenia, aby poprosić o pomoc (w granicach). Wiadomość jest wyświetlana na różowo w dzienniku czatu.
/supportanswer [nazwa_gracza] [wiadomość]
Jeśli gracz poprosił o wsparcie, należy odpowiedzieć na to, zamiast prywatnej wiadomości. Wiadomości są wyświetlane w kolorze różowym dla gracza i administratora.
/supportanswer [nazwa_gracza] $skrót
Istnieją skróty, które pomagają administratorowi zaoszczędzić czas, ale nadal udzielają pełnej i uprzejmej odpowiedzi na najczęstsze problemy. Zaczynają od Cześć, <nazwa_gracza>. Jeśli nie pamiętasz nazwy skrótu, spróbuj
/supportanswer [twoja_nazwa] $blah
co ci powie
$blah jest nieznanym skrótem. Sprawdź /gmhelp support, aby uzyskać listę.
/gmhelp
Pokazuje opisane polecenia.
Zobacz też /gmhelp alter, /gmhelp script i /gmhelp support
/adminlevel [nazwa_gracza] <[poziom]>
Wyświetla lub zmienia poziom administratora nazwa_gracza. Potrzebujesz super dostępu do zmiany poziomu administracyjnego. Przykład
/adminlevel sebasziom
/adminlevel Hserakab 200
/tellall [wiadomość]
Wysyła prywatną wiadomość do wszystkich graczy. Powinny być używane tylko w przypadku komunikatów administracyjnych (np. W celu ogłoszenia plagi). Przykład:
/tellall Serwer zostanie zamknięty w ciągu 2 godzin w celu aktualizacji oprogramowania.
/teleport [gracz] [strefa] [x] [y]
Teleportuje gracza. Przykład:
/teleport JohnDoe 0_semos_city 20 20
/teleportto [gracz|npc]
Teleportuj się do gracza lub do NPC. Jak zwykle, użyj cudzysłowu, jeśli w nazwie jest spacja.
/teleclickmode
Włącza i wyłącza tryb teleclickmode. Po aktywacji możesz pojedynczo kliknąć minimapę lub okno gry, aby natychmiast się teleportować.
/alter [objekt] [atrybut] [tryb] [wartość]
Zmień ustawiając, dodając lub odejmując statystyki gracza, stworzenia lub przedmiotu.
Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu (*) Zmień na dowolny element na ziemi lub dowolną istotę, aby automatycznie wypełnić część /alter [obiekt].

Przykłady:

/alter JohnDoe hp add 20 - leczy JohnDoe o 20 punktów zdrowia.
/alter JohnDoe def_xp set 100000 - ustawia punkty def_xp na 100000, co daje wysoką bazę def.
/alter JohnDoe atk sub 1 - usuwa jeden punkt siły ataku.
Podpowiedź: ponieważ nie zmieniłeś również atk_xp, ta zmiana zostanie przywrócona, gdy następnym razem JohnDoe zdobędzie punkt doświadczenia atk. Pamiętaj o tym podczas ustawiania atk i def - zmieniaj atk_xp i def_xp nie poziomy bazowe.
/alter [id_przedmiotu] bound set JohnDoe - wiąże przedmiot z graczem JohnDoe.
/alter [id_potwora] base_hp set 10000 - ustawia base_hp stwora na ogromne 10000. (Nie zmieniaj powyżej 32000!) Teraz powinieneś użyć:
/alter [id_potwora] hp set 10000 - więc stworzenie znów ma pełne zdrowie.
/summon [stwór|przedmiot] [x] [y]
Przywołaj przedmiot lub stworzenie w (x, y).
Jeśli pominiesz [x] [y], to pojawi się u twoich stóp.
/summonat [gracz] [slot] [ilość] [przedmiot]
Przywołaj przedmiot w jakimś slocie danego gracza. Przykłady:
/summonat JohnDoe bag 1 miecz
/summonat JohnDoe head 1 hełm kolczy
/summonat JohnDoe bag 500 money
/jail [gracz] [czas] [powód]
Wyślij gracza bezpośrednio do więzienia. Gracz zostanie automatycznie zwolniony po upływie określonej liczby minut. Aby uwolnić więźnia wcześniej (np. Ponieważ dowiedziałeś się, że jest niewinny), użyj polecenia teleport. Jeśli gracz jest w trybie offline w momencie zakończenia wyroku, zostanie zwolniony po zalogowaniu (ale nie po ponownym uruchomieniu serwera).
Aby zwolnić gracza, użyj czasu 0 minut.
/jailreport [gracz]
Informuje, czy dany gracz znajduje się w więzieniu oraz podaje powód.
Używany bez parametrów zawiera listę wszystkich nakazów aresztowania (może być bardzo długa lista)
/gag [gracz] [czas] [powód]
Zablokuj gracza przed głośnym mówieniem i korzystaniem z prywatnych wiadomości przez określoną liczbę minut. Aby usunąć knebel, użyj czasu 0 minut.
/ban [postać] [czas] [powód]
Zakazuje graczowi logowania się na serwer gry lub stronę internetową przez daną ilość godzin. Powód jest widoczny dla gracza.
/ban [postać] -1 [powód]
Trwale zakazuje graczowi logowania się do serwera gry lub strony internetowej. Powód jest widoczny dla gracza.
/invisible
Sprawia, że ​​stajesz się niewidzialny dla stworzeń, więc nie będą cię atakować.
/ghostmode
Sprawia, że ​​jesteś niewidzialny dla innych graczy. Nie pojawiasz się w /who i /where dla innych graczy. Nie mogą wysłać Ci wiadomości. Dla siebie wyglądasz przezroczysty. Jesteś także niematerialny, dzięki czemu możesz przechodzić przez graczy, stwory i kolizje. Podpowiedź: Jeśli chcesz, wykonaj set outfit w ghostmode, abyś był widoczny, ale niematerialny.
/inspect [gracz]
Pokazuje szczegółowe informacje o graczu - statystyki, miejsca na questy, zbroję, zawartość skrzyń z torbami i bankami. Odwiedzone strefy, zabite stworzenia i gracze można zobaczyć za pomocą /script DeepInspect.class player
/destroy [jednostka]
Zniszcz całkowicie jednostkę. Przykład:
Kliknij prawym przyciskiem myszy na potwora i wybierz (*) Zniszcz
Nie zapobiega to odradzaniu się potworów, które są obsługiwane osobno.
delete [gracz]
Usuwa znak, który gracz wynajął od Gordona lub Herolda. (Najpierw musisz rozpocząć rozmowę z Gordonem lub Heroldem).
/alterquest [gracz] [nazwa_zadania] [wartość]
Zaktualizuj zadanie dla gracza. Bez podanej [wartości] ustawia go na null (nie rozpoczęty)
/remoteview [gracz] [x] [y]
Zmienia położenie kamery gracza na określonych współrzędnych [x], [y].
Podpowiedź: jeśli danych [gracz] się poruszy, to jego kamera powróci na swoje miejsce.

Dla /script, zobacz Skrypty_Dla_Adminów

Wymagany adminlevel

Komenda Wymagany poziom
gracz 0
supportanswer 1
tellall 3
gag 4
remoteview 5
inspect 6
jail 7
teleportto 8
teleport 8
destroy 9
ghostmode 10
invisible 11
teleclickmode 12
alter 30
summon 35
summonat 36
script 1000
adminlevel 5000

Podział administratorów

Hierarcha administratorów dzieli się na:

Tutor
Najniższy szczebel, świeża jednostka administracyjna. Przechodzi przez co najmniej dwutygodniowy nadzór innych administratorów. Sprawdzana jest jego cierpliwość do graczy oraz czy można takiej osobie bardziej zaufać. Rozpoczyna się od 1 do 6 poziomu administracyjnego.
Game Master (GM)
Wspiera innych graczy, rozwiązuje problemy wojowników i odpowiada na ich pytania, pomaga innym administratorom szukać błędów w grze oraz je zgłasza, itd... Ranga ta rozpoczyna się od 7 do 999 poziomu administracyjnego.
Game Administrator (GA)
Nadzoruje prace innych GM'ów, ogłasza różne zdarzenia (plagi/konkursy itp...), ale przede wszystkim wspiera także graczy w trudnych chwilach. Rozpoczyna się od 1000 do 4999 poziomu administracyjnego.
Game Supervisor (GS)
Nadzorca wszystkiego: innych adminów, graczy itd... Posiada władzę absolutną. Rozpoczyna i kończy się na 5000 poziomie administracyjnym.