Nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo
ROZUMIEM

Komendy

Oto lista najczęściej używanych komend w grze:

ROZMOWA:

/me – Pokazuje wiadomość o tym co teraz robisz.
/tell – Wysyła prywatną wiadomość do .
/answer – Wysyła prywatną wiadomość do wojownika, który ostatnio przysłał Tobie wiadomość.
// – Wysyła wiadomość do wojownika któremu ostatnio wysłałeś wiadomość.
/storemessage – Zostawia do dostarczenia prywatną wiadomość rozłączonym wojownikom.
/who – Wyświetla listę wojowników którzy są aktualnie zalogowani.
/where – Podaje położenie .
/sentence – Napisz zdanie, które pojawi się na stronie WWW.

SUPPORT:

/support – Zapytaj administratora w celu uzyskania pomocy. UWAGA! Przed użyciem zapoznaj się z zasadami jej korzystania.
/faq – Otwiera FAQ gry.

PRZEDMIOTY:

/drop [ilość] – Odkłada określoną ilość danego przedmiotu.
/markscroll – Zaznacz swój empty scroll i nadaj mu własną etykietę.

PRZYJACIELE I WROGOWIE:

/add – Dodaje do twojej listy przyjaciół.
/remove – Usuwa z twojej listy przyjaciół.
/ignore [|*|- []] – Dodaj do listy ignorowanych.
/ignore – Sprawdź kto jest na twojej liście ignorowanych.
/unignore – Usuwa z listy ignorowanych.

STATUS:

/away – Ustawia wiadomość dla statusu oddalony.
/away – Usuwa status oddalony.
/grumpy – Ustawiasz wiadomość i ignorujesz wszystkich graczy spoza kręgu przyjaciół.
/grumpy – Usuwa status niedostępności.
/name – Nadaje imię twojemu zwierzątku.
/profile [] – Otwiera profil postaci.

USTAWIENIA GRACZA:

/clickmode <0|1> – Wyłącza lub włącza możliwość podwójnego kliknięcia przy jednokrotnym naciśnięciu lewego przycisku myszy.
/walk – Włącza automatyczne chodzenie.
/stopwalk – Wyłącza automatyczne chodzenie.
/movecont – Włącza lub wyłącza ciągły ruch (pozwala graczom kontynuować chodzenie po zmianie mapy lub przejścia przez portal bez puszczania klawisza kierunkowego).

USTAWIENIA DŹWIĘKU:

/mute – Ucisza lub przywraca dźwięki.
/volume – Wylicza lub ustawia poziom głośności dla dźwięków i muzyki.

RÓŻNE:

/help – Wyświetla podstawowe komendy.
/info – Pokazuje aktualny czas z serwera.
/clear – Wyczyść chat.
/listproducers – Pokazuje listę przedmiotów, które są aktualnie wyrabiane lub czekają na odbiór.

Czas serwera: 19:01