Nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo
ROZUMIEM

Regulamin serwisu

Regulamin zakładania kont na stronie PolanieOnLine.eu

§1 – Postanowienia ogólne:

 1. Założenie konta na stronie PolanieOnLine.eu jest równoznaczne z potwierdzeniem znajomości i akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Akceptując nimniejszy regulamin akceptuje regulamin Gry PolanieOnLine.
 3. Założenie konta jest bezpłatne i dobrowolne.
 4. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno konto. Przy stwierdzeniu multikontowości skasowane mogą zostać wszystkie konta.
 5. Administracja strony PolanieOnLine.eu nie bierze odpowiedzialności za dane podawane przez Użytkownika.
 6. Wszystkie treści publikowane przez Użytkownika należą do niego. Za treści sprzeczne z prawem i obyczajowością Administrator nie odpowiada.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do: zmiany, skracania bądź usuwania treści i tekstów zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych, naruszających zasady współżycia społecznego w inny sposób lub naruszających którykolwiek z punktów Regulaminu.
 8. Podawane przez Użytkownika Dane oraz Dane Osobowe są informacjami jawnymi, które mogą być podane do wiadomości publicznej w ramach Serwisu. W szczególności mogą one być dostępne dla osób korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę.

Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Konta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

 1. Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia.
 2. Użytkownik ma prawo wglądu, zmiany i jak również do żądania ich usunięcia z bazy informując nas drogą e-mail: polanieonlineofficial@gmail.com.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych przekazanych pierwotnie w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienionych w trakcie korzystania z Serwisu dla potrzeb technicznych i marketingowych serwisu PolanieOnLine.eu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r nr 101 poz.926 z pózn.zm). oraz w celu prawidłowego świadczenia usług określonych w Regulaminie Serwisu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem PolanieOnLine.eu;
 4. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach konta adres poczty elektronicznej oraz na Pocztę informacji systemowych (newsletter PolanieOnLine.eu), wiadomości od PolanieOnLine.eu oraz informacji o nowościach na forum oraz w serwisie, utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu serwisu i innych informacji nie wymienionych w tym punkcie;
 5. Umieszczone na Koncie Dane Osobowe, wizerunek oraz informacje, dotyczących innych Osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą tych Osób.
 6. Użytkownik akceptuje otrzymywanie plików cookie z serwisu PolanieOnLine.eu.

§2 – Zabrania się wykonywania czynności mających na celu niszczenie strony (m.in. hacking, cracking, tworzenie wielu kont naraz)

 1. W przypadku stwierdzenia któregokolwiek z w/w form działalności podejmuje się odpowiednie środki (ban stały, zawiadomienie organów śledczych – w zależności od wielkości przewinienia).

§3 – Nazwy kont:

 1. Niedopuszczalne jest, aby nazwa użytkownika:
  1. zawierała treść obraźliwą (dla strony, innych osób, cudzych poglądów),
  2. była podobna do już istniejącego konta (np. Varis zamiast Valis),
  3. zawierała dane kontaktowe (adres, adres strony internetowej, numer telefonu etc.),
  4. była zbitkiem losowych liter, kombinacją znaków bez sensu (gdshg, !@#hhg~!),
  5. zawierała wiele znaków specjalnych (…:::k@s!3ńka^^*::* ),
  6. była nazwą zbyt długą (nazywamsiękasiailubięwtograć),
  7. naruszala dobro osób trzecich.
 2. Przy nie zastosowaniu się do powyższych zasad, Administrator ma prawo do skasowania konta (nałożenia bana stałego).

§4 – Kary:

 1. Konsekwencją naruszenia któregokolwiek z punktów Regulaminu jest:
  1. ostrzeżenie (upomnienie),
  2. ban czasowy – zablokowanie konta na określony okres czasu; rozpatrywany jest każdy przypadek z osobna),
  3. ban stały – równoznaczny z kasacją konta.
 2. Przy nie zastosowaniu się do powyższych zasad, Administrator ma prawo do skasowania konta (nałożenia bana stałego).

§5 – Odpowiedzialność:

 1. PolanieOnLine.eu nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę Danych na Kontach Użytkowników.
 2. PolanieOnLine.eu nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy nie zostaną powiadomieni.
 3. PolanieOnLine.eu nie ponosi odpowiedzialności za treści wiadomości prywatnych wysyłanych przez Użytkowników. Użytkownicy wysyłający wiadomości, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
 4. PolanieOnLine.eu nie ponosi odpowiedzialności za treści (w tym Dane) przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści (w tym Dane) umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu.
 5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem Danych lub nieprawdziwych Danych Osobowych, ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 6. PolanieOnLine.eu nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do PolanieOnLine.eu przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem Danych w szczególności zdjęć lub wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne Dane.
 7. PolanieOnLine.eu nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet, a w szczególności za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia Hasła lub Loginu przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika.

§6 – Pliki Cookie:

 1. Pliki cookies, zapewniają poprawne funkcjonowanie tej witryny. Stosując pliki cookie strona polanieonline.eu ma możliwość zapamiętania twoich ustawień, statusu zalogowania twojego konta, prowadzenia statystyki oglądalności serwisu.
 2. Ustawienie plików cookie można zmienić w dowolnym momencie blokując pliki cookie w ustawieniach prywatności swojej przeglądarki internetowej.
 3. Zakładając konto na stronie polanieonline.eu akceptujesz otrzymywanie plików cookie z serwisu polanieonline.eu.


Utworzono: 2021-01-12 00:53:50
Czas serwera: 5:36