Nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo
ROZUMIEM

Regulamin gry PolanieOnLine

Pradawni bogowie, którzy powołali do życia ten świat zostawili jego mieszkańcom kilka zasad. Ich przestrzeganie uchroni cię przed ich gniewem. Pamiętaj by wnosić do świata PolanieOnLine wyłącznie dobro.
 1. W PolanieOnLine grają również dzieci, dlatego aby ochronić je przed „cyber-przemocą” wszelkie objawy zachowań agresywnych i niemoralnych będą surowo karane! Podobną ochroną objęci są nowi gracze.
 2. Można utworzyć tylko jedno konto dla danego adresu e-mail. Posiadanie wielu kont na jednym komputerze musi być zgłoszone.
 3. Zakładając konto należy podać poprawny adres e-mail. Dzięki temu będziesz mógł zarządzać kontem, np. zmieniać e-mail lub hasło wysyłając prośbę na adres: polanieonlineofficial@gmail.com
 4. Imię rycerza powinno być wolne od danych osobowych (nr telefonu, komunikatora, konta bankowego, itp.), adresów stron internetowych, treści wulgarnych, pornograficznych, rasistowskich, obrażających innych graczy, reklamowych oraz takich, które nie zostaną zaakceptowane przez GA.
 5. Nie wolno w jakikolwiek sposób w świecie realnym czerpać korzyści z postaci założonych w grze. Każde takie ujawnione wykroczenie oznacza blokadę konta.
 6. PolanieOnLine nie odpowiada za żadne skutki związane z niewłaściwym zabezpieczeniem dostępu do swojej postaci (np. zbyt słabe hasło, podanie hasła obcym osobom). Konsekwencje z tym związane ponosi właściciel postaci. Wszelkie próby wyłudzenia hasła należy zgłosić do /supportu.
 7. Każdy może wędrować w dowolne miejsce mapy pieszo lub za pomocą zwojów, pod warunkiem, że miejsce, w którym przebywa jest ogólnie dostępne dla graczy. Naruszenie tej zasady skutkuje wyrzuceniem z niedostępnej lokalizacji.
 8. Każdy może zabijać dowolne potwory samodzielnie lub w grupach.
 9. Nie wolno zabijać owiec, kotów, psów, smoków i innych zwierząt należących do gracza (pets). Karą za to przewinienie jest zwrot w grze kosztów poniesionych na wychowanie pupila.
 10. Można kupować i sprzedawać w grze dowolną rzecz. Aby uniknąć kradzieży wszelkich transakcji należy dokonywać za pomocą funkcji Handel. Zgłoszenia o kradzieży podczas handlu bez użycia tej funkcji nie będą rozpatrywane.
 11. Każdy może zabrać rzecz znalezioną w zabitym potworze. Przez chwilę zwłoki są automatycznie blokowane dla głównego atakującego lub grupy. Atakowanie z dystansu niesie ryzyko przejęcia łupów przez innego gracza.
 12. W przypadku swojej śmierci gracz ma kwadrans na powrót do miejsca zdarzenia i na zabranie przedmiotów, chyba że zostanie uprzedzony przez innego gracza. Oddanie przedmiotów przez znalazcę jest w takiej sytuacji tylko jego dobrą wolą.
 13. Za przewinienia słowne (przeklinanie, używanie słów uważanych powszechnie za obelżywe lub wulgarne, obrażanie, wyśmiewanie się z czyjejś rodziny, uczuć lub religii, manifestowanie poglądów rasistowskich, floodowanie, spamowanie, wyłudzanie) stosowana jest kara milczenia w zależności od rodzaju winy.
 14. Za przewinienia związane z przejawami agresji (bicie, zabójstwo gracza) stosowana jest surowa kara więzienia w zależności od rodzaju winy.
 15. Nie wolno stosować botów i innych automatycznych programów. Osoby, które złamią ten zakaz mogą zostać wylogowane lub nawet zablokowane.
 16. Za pozostawianie postaci bez opieki (skill) odpowiada sam gracz.
 17. W przypadku graczy wielokrotnie łamiących regulamin kary mogą być coraz surowsze z blokadą postaci włącznie.
 18. Zabronione jest reklamowanie innych gier, stron internetowych, przedmiotów, itd. Za takie przewinienie najczęściej karą jest blokada postaci.
 19. W związku z tym iż gra jest w fazie rozwoju zabronione jest wykorzystywanie błędów w kodzie gry. Zauważone błędy należy natychmiast zgłaszać do /supportu. Game Administratorzy mogą natychmiast blokować postaci stworzone by szkodzić grze. W sytuacji, gdy nie jest zalogowany żaden Game Master należy dokładnie opisać problem w e-mailu lub wiadomości GG do jednego z członków Rady Gry lub do polanieonlineofficial@gmail.com
 20. Wykorzystywanie /supportu w sprawach nie dotyczących gry skutkuje karą milczenia. Game Masterzy nikogo nie teleportują, nie przynoszą czegokolwiek. Za wymuszanie na Game Masterach nakładane są kary do blokady postaci włącznie. Decyzje podjęte przez Game Masterów nie podlegają dyskusji. Naruszanie tej zasady może skutkować karą milczenia, a nawet czasową blokadą dostępu do postaci. Od nałożonej kary można się odwołać wyłącznie do Rady Gry.
 21. Gracz nie może domagać się odzyskania utraconych skilli, levela i przedmiotów np. po utracie połączenia z internetem, podczas plagi czy śmierci przy skilu. Jedynym wyjątkiem jest trwałe uszkodzenie postaci gracza, w wyniku którego konieczne jest założenie nowej postaci.
 22. Dostarczając mailem do polanieonlineofficial@gmail.com lub do kogokolwiek z Rady Gry projekty przedmiotów i potworów własnego autorstwa, mapy własnego autorstwa lub muzykę własnego autorstwa oznacza, iż nadsyłający oświadcza, że powstała ona bez naruszenia prawa RP, a autor nieodpłatnie przekazuje na rzecz twórców PolanieOnLine pełne prawa autorskie do załączonej pracy celem jej dalszego wykorzystania w dowolnej formie.
 23. Gra PolanieOnLine jest projektem całkowicie wolnym od opłat! Każdy jednak ma prawo wspierać grę finansowo, np. dobrowolnie wpłacając pieniądze na konto Stowarzyszenia celem rozwoju gry. Oczywiście zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania reklam na naszej witrynie https://polanieonline.eu w celu zbierania środków na utrzymanie serwera.
 24. Z chwilą zakładania konta gracz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym gry dla potrzeb technicznych i marketingowych PolanieOnLine.eu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r nr 101 poz.926 z pózn.zm). Rezygnacja ze zgody oznacza usunięcie konta. Założenie konta oraz każdorazowe zalogowanie się w grze oznacza zapoznanie się i akceptację Regulaminu Gry.
 25. W sprawach nie objętych Regulaminem głos decydujący ma Rada Gry. Wszystkie problemy nieopisane w regulaminie Rada Gry rozpatruje na najbliższym posiedzeniu.

Utworzono: 2021-01-12 00:53:50
Czas serwera: 6:40